ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ

                                                                                                                                       

             Ε.ΚΕ.ΘΑ.Δ.Ε   

 

Το Ε.ΚΕ.ΘΑ.Δ.Ε είναι σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του, είναι και η άρτια εκπαίδευση ατόμων, που θέλουν να εργαστούν ή να εξειδικευτούν πάνω στο τομέα διάσωσης στο υγρό στοιχείο, όπως διασώστες, στρατιωτικοί, γιατροί, ναυαγοσώστες, προπονητές, επόπτες, γυμναστές, απόφοιτοι ναυτικών ακαδημιών, σχολών, λυκείων, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δήμους, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, είναι σχεδιασμένα με τέτοια μεθοδολογία, ώστε να καταρτίζουν σωστά, τόσο επαγγελματίες όσο και απλούς πολίτες.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες, που τους καθιστούν ικανούς, να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, σε ένα επείγον περιστατικό, απειλητικό για τη ζωή,  αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας το έγκαιρα, με επιτυχή πρόσβαση, χωρίς να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, αλλά και όσων εμπλέκονται σε αυτό.

Το Ελληνικό κέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης και Επιβίωσης αποτελεί έναν, από τους ποιο ολοκληρωμένους εκπαιδευτικούς φορείς ναυαγοσωστικής στην Ευρώπη, με τα αρτιότερα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

                                                                                   

 

Εμφάνιση: