ΝΙΟΒΗ

ΝΙΟΒΗ
 

                                                                                               ΝΙΟΒΗ ΣΑΧΙΝΙΑΝ                                     

 

  Η Νιόβη Σαχινιάν,είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,με ειδίκευση στην κολύμβηση και τη ναυαγοσωστική.

  Η ίδια ξεκίνησε την οργανωμένη προσπάθεια ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα.

  Από το 1990 ασχολείται με την εκπαίδευση πολιτών, στρατιωτικών, επαγγελματιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε τομείς υγείας και διάσωσης και έχει επικεντρωθεί, στη μελέτη και δημιουργία νέων  αποτελεσματικών τεχνικών,που έχουν  σχέση με τη διάσωση και επιβίωση στο υγρό στοιχείο.

            

 

    Το 1994 γίνεται συν ιδρυτικό μέλος και μία εκ των δύο υπευθύνων, της πρώτης οργανωμένης, αναγνωρισμένης Σχολής Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής και το 2002, ιδρύει έναν από τους ποιο ολοκληρωμένους εκπαιδευτικούς φορείς ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, το Ελληνικό κέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης και Επιβίωσης.

  Η εξειδίκευσή της στη δημιουργία ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων κάθε φορά  στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ενδιαφερομένων,(ηλικία ,φύλο, φυσική κατάσταση επαγγελματικός προσανατολισμός κτλ.), την οδήγησε στη δημιουργία του Αqua Life program, το οποίο αποτελεί το βασικό  οδηγό στην κατάρτηση των απαραίτητων

Σχεδίων Μαθημάτων και Πρακτικών αντικειμένων του Σχολείου Ναυαγοσωστικής που διενεργείται στη ΣΥΚ, στο Πολεμικό Ναυτικό, στο Σχολείο Υποβρύχιων Καταστροφών.

  Μέλη στους μεγαλύτερους διασωστικούς φορείς, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δήμους, στρατό και το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών ναυαγοσωστών, έχουν εκπαιδευθεί από την ίδια και μέσα από τα

προγράμματα της. 

     

                                                         ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ       

 

  Το 1994 ,μετά από προετοιμασία και προσπάθεια δύο χρονών, ιδρύεται η πρώτη οργανωμένη αναγνωρισμένη σχολή

ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, υπό την Αιγίδα του  Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Πειραιώς.

  Η Νιόβη Σαχινιάν υπήρξε ένα εκ των δύο ιδρυτικών μελών,  της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής και υπεύθυνη

εκπαίδευσης και δημιουργός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που  έκαναν γνωστή την ναυαγοσωστική ,στο ευρύ κοινό.

                                                                                                    

   Τα προγράμματα της προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό ατόμων όπου, μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτά, γνώρισαν και

αγάπησαν τη ναυαγοσωστική και την αναγνώρισαν, όχι μόνον σαν μέσο εκμάθησης τρόπων διάσωσης στο υγρό στοιχείο,

αλλά και σαν πρωτοποριακό τρόπο εκγύμνασης.

 

                                                                                         

                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ     

 

  To 2002 ίδρυσε ένα από τους καλύτερους φορείς ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,με τα αρτιότερα και μοναδικά στην

Ευρώπη εκπαιδευτικά προγράμματα,το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας και Επιβίωσης. (Βλ. Ε.ΚΕ.ΘΑ.Δ.Ε.)

                                                                          

  Το Ε.ΚΕ.ΘΑ.Δ.Ε. από την πρώτη στιγμή ίδρυσης του,προκάλεσε το ενδιαφέρον,για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά του

προγράμματα, όχι μόνον απλών πολιτών, αλλά και στελεχών σε δημόσιους  και ιδιωτικούς φορείς, εθελοντικές

οργανώσεις,διασώστες,επαγγελματίες υγείας,στρατιωτικούς.                         

       

                             ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕ RESCUE CAN      

      

 

  Η Νιόβη εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ,τα ειδικά ναυαγοσωστικά σωσίβια και τα συμπεριέλαβε

στις εκπαιδεύσεις της.

Ήταν η εποχή που δημιούργησε το δεύτερο επίπεδο στα εκπαιδευτικά της προγράμματα που αφορούσαν τους επαγγελματίες

ναυαγοσώστες, αναβαθμίζοντας την εκπαίδευση σε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ασκήσεις και γενικά και ολόκληρη

η μεθοδολογία προπονης με τα rescue can, ακόμα και ο τρόπος παρουσίασης τρόπων χρήσης, αυτών των σωσιβίων στα ΜΜΕ,

είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη από την ίδια.

 

                                                                                          ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕ RESCUE TUBE      

 

                                              

 Εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα ειδικά ναυαγοσωστικά σωσίβια -rescue tube- και τα

συμπεριέλαβε στις εκπαιδεύσεις της.

Ήταν η εποχή που δημιούργησε το δεύτερο επίπεδο στα εκπαιδευτικά της προγράμματα που αφορούσαν τους επαγγελματίες

ναυαγοσώστες, αναβαθμίζοντας την εκπαίδευση σε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ασκήσεις και γενικά και ολόκληρη

η μεθοδολογία προπόνησης με τα rescue tube, είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη από την ίδια.

 
 

                                              ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ             

                                                               

     Οργάνωσε με δική της πρωτοβουλία,εκπαιδεύσεις για τους ναυαγοσώστες,προσαρμοσμένες στις δύσκολες 

 συνθήκες ενός κωπηλατοδρομίου.

    

                                                        ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΝΑΥΑΓΙΟ      

                                                          

 

 Η μοναδική σχολή στην Ευρώπη που εντάσσει στα εκπαιδευτικά της προγράμματα το εξειδικευμένο μάθημα Επιβίωση

σε ναυάγιο, βασισμένο στην πρωτοπόρο μεθοδολογία του Αqua life survival program. 

Ο τρόπος εκπαίδευσης και παρουσίασης,εκτός από άτομα διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών, προσέλκησε και το

ενδιαφέρον, μεγάλης μερίδας  μέσων μαζικής ενημέρωσης.

 

                                                 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΝΑΥΑΓΙΟ    

 

                               

 Η μοναδική σχολή στην Ευρώπη που εντάσσει στα εκπαιδευτικά της προγράμματα το εξειδικευμένο μάθημα,

νυκτερινής Επιβίωσης σε ναυάγιο, βασισμένο στην πρωτοπόρο μεθοδολογία του Αqua life rescue & survival program.  

 

 

                                                                                 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 

  Η μοναδική σχολή στην Ευρώπη που εντάσσει στα εκπαιδευτικά της προγράμματα το εξειδικευμένο μάθημα νυκτερινής

Έρευνας & Διάσωσης,βασισμένο στην πρωτοπόρο μεθοδολογία του Αqua life rescue & survival program.                      

Εμφάνιση: