ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

                                                                     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ AQUA LIFE PROGRAM  

 

     

Το  Aqua life Program  αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπου η μεθοδολογία των μαθημάτων που διδάσκεται σε κάθε επίπεδο, σε

συνδυασμό με μία σειρά προασκήσεων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και την φυσική κατάσταση του κάθε εκπαιδευόμενου,βοηθά στη σωστή εκμάθηση

και εφαρμογή ,όλων των τεχνικών διάσωσης, για ναυαγοσώστες διασώστες και γενικά, όλων όσων ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις, για την

αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, κυρίως στο υγρό στοιχείο.

 

 

 

 Aqualife base program 

 Aqualife professional program 

 Aqualife pool program 

 Aqualife level A’ instructor program 

 Aqualife level B’ instructor program 

 Aqualife junior A’ program 

 Aqualife junior B’ program 

 Aqualife rescue program 

 Aqualife survival program 

 

 

                              

Εμφάνιση: