εκπαιδευτής

εκπαιδευτής

                   

                                                                                                                               Eκπαιδευτής A' 

 

                                                                                                                    Aqualife level A’ instructor program      

 

                                              

  Σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι η σωστή προετοιμασία του εκπαιδευτή, στην κατανόηση και εμπέδωση διδακτικών 

πρακτικών και μεθόδων ,που θα τον βοηθήσουν να εκτελέσει σωστά και με ήθος, το σπουδαίο έργο του εκπαιδευτή ναυαγοσώστη.

Απευθύνεται σε απόφοιτους τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου .

  

 

 

 

                                                                                                                                  Eκπαιδευτής B' 

 

                                                                                                                   Aqualife level B’ instructor program

 

 

Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας, είναι η πρακτική εξάσκηση, του εκπαιδευτικού προγράμματος Aqualife level A’ instructor program.

Μέσα από σωστή καθοδήγηση, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της διδακτικής ικανότητας του μαθητευόμενου εκπαιδευτή, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε

πρακτικό επίπεδο.

Απευθύνεται σε απόφοιτους τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου .

 

 

 

Εμφάνιση: