aqualife base program

aqualife base program

                                                                                                                                 Δόκιμος ναυαγοσώστης 

 

                                                                                                                                  Aqualife base program 

 

Η  παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος σκοπό έχει τη σωστή εκμάθηση τεχνικών διάσωσης στο υγρό στοιχείο, χωρίς τον ειδικό

επαγγελματικό εξοπλισμό.

Απευθύνεται ,σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν σωστά τις τεχνικές εκείνες, που θα τους οδηγήσουν σε σωστούς χειρισμούς ,για την

αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού μέσα στο νερό και στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να έχουν επιτυχή πρόσβαση και το κυριότερο, χωρίς

να θέσουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή και όσων εμπλέκονται στο περιστατικό.

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα, γιατί σε ένα ξαφνικό και επείγον περιστατικό, που ίσως χρειαστεί να επέμβουμε για τη

διάσωση  κάποιου, το σύνηθες είναι, να μην έχουμε στην διάθεση μας τον ειδικό επαγγελματικό εξοπλισμό έτοιμο προς χρήση, οπότε σχεδόν

πάντα, επεμβαίνουμε με γυμνά χέρια και με άμεση σωματική επαφή με το άτομο που κινδυνεύει.

Σε αυτό το επίπεδο, η εκμάθηση όλων των τεχνικών διάσωσης, αποτελείται από μεθόδους, εφαρμοσμένες σε διασώσεις, όπου η φύση τους,

επιβάλλει άμεση σωματική επαφή με το θύμα, χωρίς τη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού.  

Το Aqualife base program αποτελεί και το πρώτο μέρος του επαγγελματικού προγράμματος, Aqualife professional program.

 

 

Εμφάνιση: