επόπτης ασφαλείας

επόπτης ασφαλείας

                                                                                             

                                                                                                      Επόπτης Ασφαλείας       Aqua life pool program

 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αφορά τους Επόπτες Ασφαλείας και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καταρτίζει, όσους ενδιαφέρονται

να εργαστούν ή είναι ήδη εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις, με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να τους καθιστούν ικανούς, να

ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε περιστατικά επείγοντα, που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας που είναι υπεύθυνοι, σε σχέση με την πισίνα,

που έχουν στην επίβλεψη τους.

 

  

 

Εμφάνιση: